Prace konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne porcelanowej wazy

Z przyjemnością informujemy, że po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej przez COVID-19, prace konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne przekazanej kilka miesięcy temu do wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu porcelanowej wazy zostały wznowione. Przesłane przez Akademię zdjęcia ukazują kolejny etap prac, tym razem związanych ze scalaniem wcześniej oczyszczonych elementów. Pani dyplomantka zajmująca się naszym obiektem przygotowała kilka fotografii ukazujących stan przedmiotu przed i w trakcie konserwacji.
Niestety prace nad przywróceniem świetności tej pięknej wazie wymagać będą jeszcze kilku miesięcy i nie powróci ona do Gorzowa przed końcem roku.

Krzysztof Jędrzejczak