Blogging

Trémolières czy Vernet?

Jedną z największych satysfakcji (czasami po wielu miesiącach żmudnej pracy w osamotnieniu i w ciszy biblioteki) przynosi muzealnikowi odtworzenie procesu twórczego, który doprowadził do powstania danego dzieła sztuki czy wyrobu rzemiosła artystycznego.

Czym jest hlaczek?

W dawnej chałupie wiejskiej istniała duża różnorodność naczyń do przechowywania, przygotowywania i transportu różnych płynów.

DYSKRETNY UROK IKONY MATKI BOŻEJ

Miesiąc maj stał się pewnym impulsem do przedstawienia ikony Matki Boskiej z naszego bogatego muzealnego zbioru sztuki cerkiewnej. Jest to również miesiąc wyróżniający się wspaniałą pobożnością maryjną.