Czym jest hlaczek?

W dawnej chałupie wiejskiej istniała duża różnorodność naczyń do przechowywania, przygotowywania i transportu różnych płynów.